slide 01

slide 01

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ HAFLINGŮ, z. s.

Vyhledávání

Inzerce

21.1.2022 Screenshot 2022 01 05 12 54 37 305 com miui gallery4

Prodej dvouletého hřebečka

Prodám hřebečka haflinga, v dubnu mu budou dva roky. Pravidelně strouhaný, odčervený, očkovaný. Zvyklý na úvaz, silniční provoz, vlaky.
Matka Demina, otec Waldbach Obrok.
Cena 65 000,- . V ceně je zahrnuta i doprava do nového domova.

Více informací na mailu ivetka.zaloudkova@seznam.cz

Celý článek
 

Statistika hodnocení klisen v průběhu let 2007 - 2011

Studentka České zemědělské univerzity Michaela Jarešová zpracovala pro SCHH v rámci bakalářské praxe statistiku hodnocení klisen plemene hafling v letech 2007 – 2011. V přílohách tohoto článku si můžete prohlédnout, co počítačový program Statistica říká o rozdílu mezi jednotlivými liniemi a o průměrném rozdílu mezi jednotlivými roky.

Ačkoliv soubor dat stále nedosahuje takové četnosti, aby byly zjistitelné zásadní statisticky významné rozdíly, statistika rozhodně není úplně bez významu a některé tendence naznačuje. Navíc u několika linií (B, W, S) je u nás jen velmi málo klisen, takže známky mají velmi nízkou vypovídací hodnotu. V tomto statistickém hodnocení rozhodně budeme pokračovat, čímž se data budou neustále zpřesňovat.

ikona souboruRozdíl mezi liniemi

Na grafech si všímejte nejen rozdílů mezi jednotlivými kritérii, ale sleduje také u každého bodu vertikální sloupce, které označují míru statistické spolehlivosti. Čím je sloupec kratší, tím jsou data u daného bodu spolehlivější.

Autorka do souhrnu hodnocení zahrnula také klisny, které byly zapsány na základě převzatého bodového hodnocení. V některých případech to mohlo ovlivnit výsledky - to se týká například jediné zapsané klisny linie B. Naopak za rok 2011 neměla data ještě úplně kompletní, protože statistiku vypracovávala před ukončením svodů v roce 2011 (graf také naznačuje nízkou spolehlivost dat za rok 2011). Data za rok 2011 je tedy v tomto případě nutné brát s rezervou a budou doplněna následně.

U posouzení rozdílů v hodnocení mezi jednotlivými roky je také nutné připomenout, že skok z roku 2007 na rok 2008 a 2009 je evidentně způsoben převážně tím, že od roku 2008 se změnil systém hodnocení haflingů a klisny začala zapisovat stálá komise. Určitě pozitivní ale je, že od roku 2009, kdy byly průměrné známky nejnižší, se celková průměrná známka zvyšuje.

ikona souboruRozdíl mezi roky

Poslední přílohou je souhrnná tabulka průměrných známek rozdělených podle roků a linií.

ikona souboruSouhrnná tabulka průměrných známek

Michaele Jarešové děkujeme a vám přejeme pěkné počtení! :-)


12.4.2017 17:04:43 | přečteno 569x | werka
 

první sloupec

Adresa sídla:

U Hřebčince 479/2
Budějovické Předměstí
397 01 Písek

druhý sloupec

Adresa pro doručování:

Chrastavská 21
190 00 Praha 9
e-mail: werka@centrum.cz

třetí sloupec

ČSCHH je samosprávný, dobrovolný, nevládní a neziskový spolek, jehož účelem je rozvoj chovu koní plemene hafling v rámci čistokrevné plemenitby.

load