slide 01

slide 01

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ HAFLINGŮ, z. s.

Vyhledávání

Inzerce

19.1.2023 Hřebeček Gina Avalon4

Prodej loňského hřebečka

Prodám hřebce narozeného 24. 5. 2022 po AVALON II z matky GINA. Očkovaný, odčervený, korektura kopyt. Cena 50 000.-  Při rychlém jednání možná sleva. Tel: 721 268 778

Celý článek
 

Důležité informace pro chovatele před připouštěním klisen

02

Uvažujete o připuštění své haflingské klisny a odchování čistokrevného hříběte haflinga? Chcete se vyhnout komplikacím a nemilým překvapením při a po připuštění a následném zápisu hříběte do registru čistokrevných hříbat haflinga? V tom případě věnujte pozornost následným upozorněním a doporučením:

1) Nezapomeňte, že vaši klisnu musíte před připuštěním přivést na svod/zápis klisen do plemenné knihy (PK) haflinga, kde klisnu ohodnotí komise Rady plemenné knihy HF (RPK) a zapíše ji do české plemenné knihy klisen haflinga. Teprve po tomto zápisu vaší klisny je vhodné klisnu zapustit vybraným plemeníkem haflinga, v případě připuštění nezapsané klisny bude hříbě registrováno bez plemenné příslušnosti, tedy fakticky jako kříženec! Ročně je vypisováno několik termínů a míst těchto svodů klisen – stačí sledovat webové stránky nebo facebook Českého svazu chovatelů haflinga, kde tyto ikona souborutermíny zveřejňujeme. Pokud si nejste jisti, jestli vaše klisna je do PK zapsána, najdete tuto informaci v plemenné knize on-line nebo můžete zjistit dotazem u některého člena RPK.

2) U hřebce, kterého jste si pro připouštění vybrali, nezapomeňte ověřit, zda má pro daný rok přidělen připouštěcí rejstřík! Plemenné hřebce, kteří jsou aktuálně k dispozici najdete v katalogu hřebců. S výběrem vám opět může poradit některý z členů RPK.

3) Ověřte si, že vaše klisna nemá příliš vysoký podíl arabské krve. Zejména u starších klisen může nastat situace, že i přes to, že byla v minulosti úspěšně zapsána do PK, má podíl arabské krve přesahující maximální úroveň 1,56 %. Pokud se vejde do rozpětí 1,56 – 3,12 % je nutné vybrat plemeníka s nulovým podílem arabské krve. Pokud je u klisny dokonce vyšší podíl, než 3,12 % arabské krve, nedoporučujeme na klisně dále chovat – její potomstvo nebude moci být zapsané do PK ani se účastnit soutěží a výstav pro čistokrevné haflingy. Se zjištěním podílu arabské krve opět případně pomůže některý člen RPK nebo postupujte podle návodu.

4) Velmi doporučujeme i při připouštění tzv. z ruky (přirozeně na stanici u hřebce) využívat nejmodernějších způsobů sledování a kontroly říjí USG přístroji (sonograf) a to i včetně následného vyšetřování a monitoringu březosti, zaručí Vám to eliminaci zbytečných připuštění a případných komplikací březostí (např. dvojčata). Při přirozené plemenitbě rozhodně vždy provádějte preventivní zdravotní vyšetření a doporučené zdravotní zkoušky (Taylorella eq.)!

5) Po narození hříběte kontaktujte příslušnou osobu pověřenou Asociací svazu chovatelů koní ČR k registraci hříbat haflingů. Seznam těchto osob bude zveřejněn opět na webových stránkách Českého svazu chovatelů haflinga, případně se na ně můžete dotázat členů Rady plemenné knihy haflinga, kteří jsou vám k dispozici.

Zároveň tímto apelujeme na majitele plemenných hřebců, aby rovněž prováděli povinné zdravotní zkoušky u svých hřebců, a aby svými plemeníky připouštěli pouze klisny zapsané v plemenné knize klisen haflinga (a vždy vyšetřené na pohlavní choroby koní) a nepodíleli se připouštěním nezapsaných klisen na vzniku problémových hříbat bez plemenné příslušnosti!!!

Rada plemenné knihy haflinga


12.4.2023 23:05:33 | přečteno 573x | werka
 

první sloupec

Adresa sídla:

U Hřebčince 479/2
Budějovické Předměstí
397 01 Písek

druhý sloupec

Adresa pro doručování:

Chrastavská 21
190 00 Praha 9
e-mail: werka@centrum.cz

třetí sloupec

ČSCHH je samosprávný, dobrovolný, nevládní a neziskový spolek, jehož účelem je rozvoj chovu koní plemene hafling v rámci čistokrevné plemenitby.

load