O svazu

Český svaz chovatelů haflingů, z. s. je samosprávný, dobrovolný, nevládní a neziskový spolek, jehož účelem je rozvoj chovu koní plemene hafling v rámci čistokrevné plemenitby.  

Přihláška do ČSCHH

Stanovy ČSCHH

Sazebník poplatků ČSCHH

Leták o plemeni 2017


Informace o ochraně osobních údajů