Akcelerační program

Akcelerační program (AP) je součástí Šlechtitelského programu pro plemeno hafling. Jeho cílem je urychlení šlechtitelského procesu a a tím dosažení maximálního genetického pokroku především v genotypové čistotě reprezentantů plemene, kteří svojí fenotypovou kvalitou (exteriérem i ostatními, především charakterovými vlastnostmi) zaručují produkci kvalitních potomků ve smyslu platného šlechtitelského programu. K dosažení výše uvedeného cíle je navržen šlechtitelský postup, spočívající především v závazně stanovené kombinaci připařování vybrané části populace haflingských klisen stanovenými, haflingskými hřebci, vynikajícími nad průměr ostatní populace hřebců.

Kritéria výběru koní do AP

Klisny:

Do "Akceleračního programu jsou zařazeny pouze klisny splňující platné požadavky ŘPK pro oddíl HPK (hlavní plemenné knihy) s hodnocením při zápisu do PK 7,6 a vyšším, které absolvovaly ZV a s podílem arabské krve do 1,56 %. 

Do „Akceleračního programu“ může být po zvážení Radou PK zařazena klisna, jejímž jediným limitujícím prvkem pro zařazení do „Akceleračního programu“ je nízké bodové hodnocení ze svodu, a to v případě významného chovatelského úspěchu, jímž je např.:

Klisna musí zároveň splnit všechny ostatní podmínky – tedy příslušnosti k HPK, absolvování ZV a podíl arabské krve max. 1,56%.

Do „Akceleračního programu“ nemohou být vybrány klisny zařazené do oddílů PK /plemenné knihy/ a PPK /pomocné plemenné knihy/ ŘPK.

Hřebci:

Do „Akceleračního programu“ jsou zařazeni pouze hřebci splňující platné požadavky ŘPK pro plemennou knihu hřebců s minimální známkou při zařazení do PK 8,0 bodů a bez přílivu arabské krve.

Do „Akceleračního programu“ nemohou být vybráni hřebci s nižšími známkami, či podílem arabské krve.

Aktuálně zařazení koně v AP:

Hřebci:

Jméno

Body exteriér

% cizí krve

Otec

1404 Aquavit I

8,6

0

Aquarin

1248 Artist-L

8,6

0

Antinor-S

1512 Ajax-G

8,1

0

Andrit II

1583 Andiamo

9,1

0

Amadeus

1884 Avalon

8,6

0

Amadeus

1889 Armin-Q

8,9

0

Alkatras

2431 Waldbach Obrok8,0 0Walzertraum 
2473 Buchberg8,2  Barrique
2734 Sterngold9,2 Sternwächter

Klisny:

Jméno

Body exteriér

Body ZV

% cizí krve

Otec

47/423 Matra

8,1

8,4

1,56

Nimrod

43/27 Anjey

8,0

7,89

1,56

Nimrod

53/980 Lili

7,7

7,71

0

Nolan

46/509 Dolly

8,4

7,8

1,56

Nimrod

Azurra

7,6

7,54

0

Steinfeder

Clarina

7,8

7,95

0

Nordtitrol

Sunflower

7,9

9,0

0

Amadeus

Emmeli

8,1

8,7

0

Why Not

Ganz

8,6

8,3

0

Angel A

Calera

7,6

8,2

0

Amadeus

72/384 Mackenzie

7,6

8,9

1,56

Nimrod

Fantasy

7,8

8,3

0

Nihilist

68/546 Lyra

7,6

8,2

0

Artist-L

Lamara

7,8

7,2

0

Strumer

Hellenica

7,9

8,8

0

Nordtirol

Campbella

7,9

9,2

0

Avalon

Maraja

7,9

8,3

0

Anselazio

Andromeda

7,8

8,3

0

Abendstern

Selene

7,6

7,8

0

Abendstern

Firewind

7,9

7,26

0

Nordtirol

Unadonna

8,1

7,75

0

Nabucco

Wunja

8,0

7,9

0

Wolfgang

13/498 Ája

7,6

7,55

0

Artist-L

Marja

8,0

8,3

0

Nabucco

Flinki

7,6

8,5

0

Sevruga

Daylight

7,6

8,9

0

Sevruga

52/25 Greta

7,1 (výstava)

8,15

0

Nautilus-L

Cabina

7,4 (výstava)

7,75

0

Wolfgang

Bahar

7,9

8,3

0

Stilton

Omira

7,8

7,9

0

Stainz

Demelie

8,0

8,2

0

Alphonso

Hoffnung

7,6

8,7

0

Walzertraum

Hedvica7,6 7,05Avalon 
Fiola7,9 7,85 Avalon 
Sina8,0 8,35 Walzertraum 
Amelina8,6 7,8 Stainz 
 67/231 Queen7,8 7,3Armin-Q
 Fenja7,97,10Nikora 
65/661 Francess Castanea7,68,170Wildprinz
31/574 Amediana Obrok8,37,50Walzertraum
Randy7,87,40Stainz
31/698 Olivie8,37,40Avalon
Roya7,87,20Stilton
Marliana7,7 0Stiglmar
Arezza7,6 6,95 0Wolfgang
Ortrud7,67,7 0Sternwächter
Brooklyn7,6 Narkas
Petty7,9 8,2 Sonnwendstein 
Fenja 8,1 7,8 Stilton 
Soraya 7,75 8,2 Amerigo 
Feronia 7,9 7,65 Amerigo 
America 7,75 8,6 Amerigo 
Layota 7,6  Amerigo 
6/97 Cindy 7,9 7,5 Andiamo