Důležité dokumenty

V přílohách najdete základní dokumenty týkající se chovu haflingů v ČR.

Chovný cíl

Řád PK haflinga

Šlechtitelský program a zkušební řád

Podmínky zkoušek výkonnosti

Obecné zásady předvádění a měření

Metodika předvádění na chovatelských akcích

Vyhodnocení Šlechtitelského programu 2008 - 2015