Přepočty hodnocení u importovaných klisen

V případě importu haflingských klisen, které byly v chovatelsky vyspělé zemi zapsány do plemenné knihy, přistupuje Rada plemenné knihy k pouhému přepočtu získaného hodnocení na desetinnou bodovou škálu používanou v ČR. Klisna tedy již nemusí být hodnocena komisí, ale její hodnocení je v podstatě převzato. Zařazení do oddílu PK pak probíhá podle Řádu PK s použitím přepočtené známky. 

Přepočet je prováděn podle této tabulky:

Hodnocení ze zahraničí

Známka pro zápis do české PK

IA

9,0 – 10,0

IB

8,0 - 8,9

IIA+

7,6 – 7,9

IIA

7,0 – 7,5

IIB

6,0 – 6,9

III

5,0 – 5,9

Bude vždy použita nejnižší možná známka v rámci stanoveného rozpětí. Pokud majitel koně není spokojen s výslednou známkou, může si nechat koně přehodnotit (v rámci oficiálního svodu nebo licentace). Na tomto přehodnocení komise ale již nemusí dodržet známku v rámci výše stanoveného rozmezí, hodnotí zde aktuální stav hodnoceného koně!

Pokud má zapisovaná klisna ze země původu hodnocení ve stobodové stupnici, bude toto hodnocení převzato (tj. např. 75 b = 7,5).