Jak vybrat plemeníka pro vaši klisnu?

V následujícím textu se pokusíme detailně vysvětlit, jak by se chovatel vybírající pro svou klisnu plemenného hřebce mě orientovat v původech.

V případě, že vybíráte pro svou klisnu zapsanou v PK plemenného hřebce s tím záměrem, že budete chtít jednou potomka uchovnit, je nutné si v první řadě zjistit, jak je na tom s původem vaše klisna (ověřit lze v PK online, která je průběžně aktualizována a doplňována). Potomstvo „dědí“ původ po obou svých rodičích, takže omezujícím faktorem je vždy rodič s horším původem. Chovatel by měl ale samozřejmě vždy pro svou klisnu vybírat hřebce lepší kvality, než je samotná klisna.

Pro zařazení hřebce do PK je nutné splnit podmínku úplného čistokrevného původu do šesté generace předků a maximálního podílu arabské krve 1,56%. To znamená, že budoucího plemenného hřebce mohou splodit pouze rodiče, kteří mají úplných pět generací původu a průměr jejich podílů ar. krve dosahuje maximálně 1,56%.

Pokud bude potomkem klisna a majitel by ji chtěl zařadit do HPK (v případě, že splní ostatní podmínky) – musejí z hlediska původu oba její rodiče mít úplné 4 generace čistokrevného původu. V rámci přechodného období – tedy do konce roku 2018 se u klisen nebude v úvahu brát podíl arabské krve. Po tomto datu bude, co se týče % arabské krve, platit stejná podmínka, jako pro hřebce.

Pro zápis klisny do PK je nutno dodržet 4 generace původu, takže rodiče by měli mít úplné generace 3 – což by měla splňovat převážná většina klisen i hřebců, kteří jsou momentálně v PK zapsáni. Podíl arabské krve se opět nebere do konce přechodného období při zápisu v úvahu. Po tomto datu bude, co se týče % arabské krve, platit stejná podmínka, jako pro hřebce.

Pokud vezmeme tutéž úvahu opačně, vyplývá z ní:

Hřebec (klisna) s doloženými 6 nebo 5 generacemi a 0% - 1, 56% arabské krve může splodit plemenného hřebce i klisnu, která může být (po splnění ostatních podmínek) zapsána do HPK. Podmínkou je, aby druhý rodič měl max. takový podíl ar. krve, aby průměr byl max. 1,56% (tj. v případě, že hřebec má 0%, klisna může mít max. 3, 125%)

Hřebec (klisna) s doloženými 6 nebo 5 generacemi a 1, 56% - 3, 125% arabské krve může splodit plemenného hřebce pouze za předpokladu, že druhý rodič má doloženo alespoň 5 generací a nemá žádný podíl arabské krve, nebo max. takový podíl, aby průměr % ar. krve byl maximálně 1,56% (tj. v případě, že hřebec má 1,56%, klisna smí mít max. 1,56%, pokud má hřebec 3, 125%, klisna musí mít 0%)

Hřebec (klisna) s doloženými 6 nebo 5 generacemi a podílem arabské krve vyšším než 3, 125% nemůže mít potomka, který bude zařazen do PK hřebců. Do konce přechodného období může potomek být zařazen do HPK a dalších podřazených oddílů PK klisen. Po skončení přechodného období bude potomek takového koně moci být zařazen pouze do PPK klisen.

Hřebec (klisna) s doloženými 4 generacemi původu nemůže splodit potomka, který bude zařazen jako plemenný hřebec, potomek může být ale do konce přechodného období zařazen do HPK a dalších podřazených oddílů PK klisen.

Klisna s doloženými pouze 3 generacemi může splodit pouze takového potomka, který bude zařazen do PK nebo PPK klisen.


Pokud máte jakékoliv doplňující dotazy nebo potřebujete poradit s výběrem hřebce pro konkrétní klisnu, obraťte se na členy Rady PK.