Statistika připouštění 2008-2009

Upozorňujeme, že údaje o narozených hříbatech v roce 2009 (tedy z připouštění 2008) zahrnují pouze ta hříbata, která jsou řádně registrována na ÚEK! Počty hříbat narozených z připouštění 2009 budou doplněny až se sejdou data na ÚEK. 

Statistika připouštění 2008 - 2009