Statistika hodnocení klisen v průběhu let 2007 - 2011

Studentka České zemědělské univerzity Michaela Jarešová zpracovala pro SCHH v rámci bakalářské praxe statistiku hodnocení klisen plemene hafling v letech 2007 – 2011. V přílohách tohoto článku si můžete prohlédnout, co počítačový program Statistica říká o rozdílu mezi jednotlivými liniemi a o průměrném rozdílu mezi jednotlivými roky.

Ačkoliv soubor dat stále nedosahuje takové četnosti, aby byly zjistitelné zásadní statisticky významné rozdíly, statistika rozhodně není úplně bez významu a některé tendence naznačuje. Navíc u několika linií (B, W, S) je u nás jen velmi málo klisen, takže známky mají velmi nízkou vypovídací hodnotu. V tomto statistickém hodnocení rozhodně budeme pokračovat, čímž se data budou neustále zpřesňovat.

Rozdíl mezi liniemi

Na grafech si všímejte nejen rozdílů mezi jednotlivými kritérii, ale sleduje také u každého bodu vertikální sloupce, které označují míru statistické spolehlivosti. Čím je sloupec kratší, tím jsou data u daného bodu spolehlivější.

Autorka do souhrnu hodnocení zahrnula také klisny, které byly zapsány na základě převzatého bodového hodnocení. V některých případech to mohlo ovlivnit výsledky - to se týká například jediné zapsané klisny linie B. Naopak za rok 2011 neměla data ještě úplně kompletní, protože statistiku vypracovávala před ukončením svodů v roce 2011 (graf také naznačuje nízkou spolehlivost dat za rok 2011). Data za rok 2011 je tedy v tomto případě nutné brát s rezervou a budou doplněna následně.

U posouzení rozdílů v hodnocení mezi jednotlivými roky je také nutné připomenout, že skok z roku 2007 na rok 2008 a 2009 je evidentně způsoben převážně tím, že od roku 2008 se změnil systém hodnocení haflingů a klisny začala zapisovat stálá komise. Určitě pozitivní ale je, že od roku 2009, kdy byly průměrné známky nejnižší, se celková průměrná známka zvyšuje.

Rozdíl mezi roky

Poslední přílohou je souhrnná tabulka průměrných známek rozdělených podle roků a linií.

Souhrnná tabulka průměrných známek

Michaele Jarešové děkujeme a vám přejeme pěkné počtení! :-)