Statistika připouštění 2012

Upozorňujeme, že údaje o narozených hříbatech v roce 2012 (tedy z připouštění 2011) zahrnují pouze ta hříbata, která jsou řádně registrována na ÚEK! Počty hříbat narozených z připouštění 2012 budou doplněny až se sejdou data na ÚEK. Počty připuštěných klisen zahrnují i klisny bez PP.

Statistika připouštění 2012