Statistika připouštění 2014

Upozorňujeme, že údaje o narozených hříbatech v roce 2014 (tedy z připouštění 2013) zahrnují pouze ta hříbata, která jsou řádně registrována na ÚEK a jsou aktuální ke dni 22. 3. 2016. Počty připuštěných klisen zahrnují i klisny bez PP.