Jak dopadla první mezinárodní výstava haflingů v ČR?

Všichni, koho alespoň trochu zajímají koně plemene hafling, měli o prvním srpnovém víkendu možnost být při letošní vrcholné události, kterou pořádal Český svaz chovatelů haflingů (ČSCHH) ve spolupráci s Asociací svazů chovatelů koní ČR, Světovým haflingerským svazem a také Dostihovým spolkem Pardubice, který pro tuto třídenní mezinárodní akci poskytl perfektní zázemí a atraktivní kulisy. Sobotní odpoledne patřilo výhradně výstavě, které se věnuje tento článek. Zbytek času byl věnován sportovním soutěžím v sedlových disciplínách a spřežení a nechyběla ani soutěž v orbě, ukázky tradičních zemědělských prací a seminář pro chovatele – o těchto částech programu se dozvíte v dalších textech.

I přesto, že takto velkou akci otevřenou pro zahraniční účastníky a navíc jen týden po jiném mezinárodní  šampionátu pro toto plemeno v sousedním Německu, pořádal náš svaz poprvé, přihlásilo se na pardubické klání celkem zhruba 90 koní, z toho třetina ze zahraničí. Velmi proto děkujeme všem, kteří neváhali vyrazit mnohdy na dalekou cestu a navíc zcela do neznáma. Velké poděkování patří bez výjimky také všem, kdo jakkoliv pomohli s organizací – počínaje personálu dostihového závodiště, přes rozhodčí, posuzovatele výstavy a sponzory až po všechny další spolupracovníky z řad členů našeho svazu i dobrovolníků. A jak tedy dopadla sobotní chovatelská přehlídka?

Šampionem hřebců tyrolský Sternwächter

Středobodem celé chovatelské akce se stala sobotní výstava, která byla vlastně primárním impulzem pro uspořádání celého třídenního šampionátu. Světový svaz, který přišel s prvotní myšlenkou uspořádat v České republice v letošním roce větší akci zaměřenou na chovatele ze střední a východní Evropy, na ni nominoval čtyři mezinárodní posuzovatele – za italskou stranu to byli Giuseppe Zamboni a Günther Dejori, za rakouskou pak Lothar Zebisch a Romed Posch. Ti společně s předsedou ČSCHH MVDr. Jaroslavem Dražanem ohodnotili zhruba šedesátku koní rozdělených do pěti výstavních tříd. Práci neměli jednoduchou – zejména mezi plemennými hřebci a mladšími klisnami byla úroveň koní vysoká a velmi vyrovnaná.

Šampion plemenných hřebců SternwächterHned na úvod byla na programu nejsledovanější třída, v níž bylo předvedeno devět plemenných hřebců, z toho pět rakouského původu. Šampionem mezi nimi se nakonec stal sedmiletý Sternwächter – špičkový tyrolský plemeník po vítězi světové výstavy haflingů hřebci Stainz a z matky Maurina po ještě slavnějším Amadeovi. Sternwächter, který posuzovatele přesvědčil zejména moderním typem a výborným elastickým pohybem, se v Pardubicích předvedl také v parkurovém skákání, nicméně v něm si žádné vavříny již nevysloužil. Druhé místo a titul reservešampiona hřebců si z Pardubic odvezl rovněž tyrolský Avalon, který působí v plemenitbě úspěšně již dlouhá léta, posledních několik sezón ve Vrchovanech u manželů Studničkových a z Pardubic odjel na další štaci na Slovensko výměnou za dalšího původem rakouského plemeníka Buchberga. Avalon je i ve svých téměř dvaceti letech ve výborné kondici a svým projevem v Pardubicích nenechal nikoho na pochybách o své kvalitě. Pro úplnost doplníme ještě jeho původ – otce je již zmíněný Amadeus, matkou pak Lonella po Standard.

Třetí místo v kvalitně obsazené třídě a titul šampiona českého chovu od komise získal teprve pětiletý Art Pavla Lišky, který je původem po italském hřebci Artist-L, z matky Cesy po Nimrod. Art získal od komise velmi dobré hodnocení, jedná se o hřebce v moderním typu, velmi kompaktní stavby těla s dobrým pohybem, který je u tohoto plemeníka prověřen i ve sportu – pravidelně a úspěšně se účastní drezurních soutěží a v Pardubicích se stal šampionem mladých koní v této disciplíně. V rámci českého chovu byl druhým místem ve třídě plemenných hřebců oceněn plemeník Amaranth, který je potomkem italského plemeníka Ajaxe-G a klisny Šárka po Nurmi a je v majetku Františka Volka z Loděnic u Moravského Krumlova. I tento hřebec se úspěšně zapojuje do soutěží v drezuře, kde se předvedl i v rámci Mezinárodního šampionátu.

Mezi mladými klisnami bodovaly české odchovy

Na třídě 1-2letých klisen se ukázalo, že se začíná pomalu stírat zprvu velice citelný rozdíl mezi importovanými zvířaty a koňmi narozenými u českých chovatelů. Nejvýrazněji se mezi českými odchovy prosadila roční klisna Ganzen Roases (po výše zmíněném Amaranthovi a z klisny Ganz po Angel-A) Evy Ševelové z Loděnic u Moravského Krumlova, která zároveň obsadila stříbrnou příčku v celkovém pořadí dvanácti klisen v této třídě. Porazit tuto velmi pěknou moderní klisnu dokázala jen dvouletá Layota původem z Rakouska, která je v majetku Vladimíra Jusky. Layota, která je dcerou plemeníka Amerigo a klisny Liliane po Winterstein, porotu přesvědčila o svém prvenství zejména díky vynikající mechanice pohybu. Pan Juska uspěl i se svou další importovanou klisnou Brooklyn (po Narkas z matky Badina po Wolfgang), která se probojovala na celkové třetí místo ve třídě s velmi dobrým hodnocením zejména za velmi pěknou horní linii.

Ve trojici nejlepších 1-2letých klisen českého původu pak vítězku Ganzen Roases doplnila Astene ze Sedla (po Avalon, z matky Aněze ze Sedla po Nibelung), kterou do Pardubic dovezla její majitelka Michaela Repková. Na třetí příčce se pak umístila Asterina Obrok odchovaná Veronikou a Pavlem Sixtovými z Obroku na velmi kvalitní klisně Amedině po Amadeus ze spojení s vynikajícím plemeníkem Neustarem.

Šampionka mladých klisen AmelinaNásledující třídu 3-4letých klisen vcelku nepřekvapivě vyhrála čtyřletá Amelina manželů Sixtových, která výrazně uspěla i na předloňské světové výstavě haflingů v Ebbsu, kde se stala vítězkou své třídy. Z Pardubic si tato dcera elitního hřebce Stainz a klisny Amediny po Amadeus odvezla zároveň titul šampionky mladších klisen, a to díky své vynikající harmonické stavbě těla, modernímu typu a pro dobré hodnocení nezbytné výborné mechanice pohybu. Za ní v celkovém pořadí skončila o rok mladší Sina (po Walzertraum, z matky Sonate z Standschütz), která importována z aukce klisniček v Tyrolsku. Tato klisna v majetku manželů Studničkových se zároveň stala reservešampionkou mladších klisen. Třetí místo zaujala u stejných majitelů již narozená Fiola (po Avalon, z matky Fantasy po Nihilist), která byla zároveň nejúspěšnější z českých odchovů.

Trojici v České republice odchovaných klisen dále uspěla Bonny-Q po původem italském Arminovi-Q, kterou odchoval její současný majitel Ladislav Holada z Trhového Štěpánova na své klisně Bajka po Notabilis. Bronzovou příčku pak obsadila tříletá Amálka Markéty Petřičkové z Dynína, která je dcerou hřebce Andiama, kterého měli chovatelé rovněž možnost v Pardubicích vidět, a klisny Leontýnky po Nimrod.

Starším klisnám zatím vévodí importy

U dalších dvou tříd, v nichž se utkaly starší klisny, byl již rozdíl v kvalitě importovaných a českých koní výraznější a nejlepší hodnocení tak patřila výhradně klisnám narozeným v Rakousku. Mezi 5-7letými klisnami stupně vítězů obsadili tři koně manželů Studničkových z Vrchovan shodně importovaní z aukce hříbat v rakouském chovatelském centru Ebbsu. Nejlepší Bahar (po Stilton, z klisny Badina po Wolfgang) přesvědčila velmi dobrou stavbou zejména přední části těla, suchými končetinami a vynikajícím pohybem. Tato klisna se stala zároveň šampionkou starších klisen. Jako druhá nejlepší byla vyhodnocena sedmiletá Wunja (po Wolfgang, z matky Wonika po Standschütz), která zabodovala opět výborným pohybem zejména v klusu, moderním typem a velmi pěknou hlavou. Třetí místo získala pětiletá Niva, dcera hřebce Nabucco a klisny Norena po Alpenstein. Mezi původem českými klisnami pak zvítězila Éliška Libora Pekárka, která je dcerou rovněž v Pardubicích přítomného Artista-L a klisny Neli po Nimrod a sama byla předvedena i se svým letošním potomkem. Jako druhá nejlepší byla oceněna Lady Diana narozená po stejném otci, z matky Dolly po Nimrod a momentálně v majetku Petra Kuchaře z Nečíně. U této klisny komise ocenila harmonickou stavbu těla, nicméně jejímu zevnějšku ubírá netypická barva. Třetí místo v rámci českého chovu získala pětiletá Sany narozená po hřebci Steinkogel z klisny Samia po Nordtirol u Karla Novotného ze Studnice, který je i jejím majitelem. U Sany posuzovatelé kladně ohodnotili zejména pěknou hlavu s dobrým výrazem.

Nejlepší mezi staršími klisnami BaharRovněž mezi 8letými a staršími klisnami titul vítězky třídy putuje do Vrchovan, a to díky dceři legendárního plemeníka Amadea a klisny Schattenfell po Novalis Sunflower, která se zároveň stala reservešampionkou starších klisen. I zde bylo hodnocení komise pozitivní především díky výbornému pohybu, velmi dobře stavěné horní linii a pěknému výrazu hlavy. Druhé a třetí místo získaly klisny manželů Sixtových z Obroku. O něco lépe byla hodnocená desetiletá Arezza (po Wolfgang, z matky Amada po Amadeus), u níž komise chválila zejména typ, těsně za ní skončila o rok mladší Campbella (opět po Amadeovi, z matky Carina-Carisma po Standschütz), která byla chválena za velmi pěknou barvu a suché končetiny.

Vzhledem k tomu, že v této třídě byly pouze dvě klisny českého chovu, bylo zde hodnocení poměrně jednoduché. Titul vítězky českého chovu získala dcera kdysi hojně využívaného plemeníka Nimroda a klisny Lia po Satrap Lady Kamily Buchlové z Ústí nad Labem. Lady zaujala zejména dobrým pohybem a dobře utvářeným kohoutkem, nicméně opět zde je méně typická barva. Druhou příčku přiřkla komise již čtrnáctileté klisně Ilusi narozené po hřebci Noby a z matky Ibiza po Arik a momentálně v majetku Veroniky Holíkové z Něčíně.

Sejdeme se ve Stadl Pauře?

Je jasné, že ocenění si nemohli odvézt všichni, kdo se pardubické akce zúčastnili. Přesto však věříme, že si všichni svůj pobyt na závodišti užili, seznámili se s novými tvářemi a také nabrali hodně sil a nadšení do další práce. Ta sportovní část by mohla dalšími úspěchy navázat už za rok, kdy se v rakouské Stadl Pauře koná Mistrovství Evropy haflingů ve všech sportovních disciplínách a ČSCHH velmi doufá, že se podaří početně i kvalitou ještě překonat předloňskou úspěšnou misi na tutéž akci do italského Milána. Chovatelské úsilí by se pak mohlo zúročit v roce 2020, kdy je plánována další světová výstava, která se pravidelně co pět let koná v chovatelském centru pro plemeno, rakouském hřebčíně v Ebbsu.

Závěrem velmi děkujeme všem partnerům, kteří věnovali věcné ceny do výstavy (Troubecká hospodářská a.s., Fitmin, A care Veterina) a samozřejmě našim sponzorům, kteří celou akci podpořili finančně (Nadace Agrofert, Farma Sixta, s.r.o.).

Veronika Jenikovská, místopředsedkyně ČSCHH
foto: Věra Marková 
Další informace včetně katalogu, odkazu na všechny fotogalerie a videozáznamy najdete zde: Mezinárodní šampionát