Svod klisen a zkoušky výkonnosti Kuchařovice 2017

S velkým zpožděním a omluvou zveřejňujeme článek z prvního letošního svodu a zkoušek výkonnosti, který se uskutečnil v sobotu 10. 6. 2017 v Kuchařovicích u Znojma. Svodu se zúčastnily čtyři klisny českého chovu, dvě z nich následně úspěšně složily ZV. Komise hodnotila ve složení MVDr. Jaroslav Dražan, Hana Drábková a MVDr. Martina Kuthanová.

Nejlepší hodnocení a jako jediná z předvedených také zápis do HPK s celkem 7,4 bodu získala od komise tříletá klisna 52/510 Domasov Lenfris po hřebci Nefris, z matky Lentilka po Markýz. Majitelkou i chovatelkou klisny je paní Jitka Bednářová – Smíšková z Třebíče. Klisna je v dobrém užitkovém typu s pěknou hřbetní linií a prostorným pohybem.

Do PK byla se 6,8 bodu zapsána čtyřletá klisna 61/569 Odeta po hřebci N-Bonifác, z matky Bára po Berthol. Majitelem je Jan Brzobohatý z Brna. Klisna působí poněkud mohutnějším dojmem, nicméně je v požadovaném užitkovém typu, má dobrou stavbu těla a prostorný krok. Odeta složila úspěšně ZV v tahu s celkovou známkou 6,9 bodu.

Jen o dvě desetiny bodu méně, tedy 6,6 bodu a zápis do PK obdržela tříletá klisna 61/595 Polly-Josefkol po hřebci N-Bonifác, z matky Šárka po Michael. Majitelem i chovatelem je Zdeněk Musil ze Slavkova u Brna.  Klisna je mohutnějšího tělesného rámce, má dobrou stavbu těla a od komise získala vyrovnané hodnocení. Vzhledem k tomu, že následně složila ZV v tahu s celkovým hodnocením 7,7 bodu, mohla být ihned přeřazena do HPK.

Do PK s celkovým hodnocením 6,6 bodu musela být díky srážce jednoho bodu za bílé odznaky na končetinách zapsána čtyřletá klisna 67/949 Sofie po hřebci St-Largos, z matky Sindy po Neuling. Majiteli klisny jsou manželé Liškovi z Oder. Komise u této klisny zaujal dobře vyjádřený užitkový typ, velmi dobrá stavba těla i končetin a nejlepší mechanika pohybu z předvedených klisen.

MVDr. Martina Kuthanová