Jak mladí farmáři použili stroj času

Letošní poslední srpnovou sobotu to na polích farmy rodiny Marákových vypadalo, jako kdybychom použili stroj času. Klub mladých farmářů a členové ASZ Vyškov pořádali ve spolupráci s kolektivem okolo chovatele haflingů Zdeňka Musila Koňský den. S poukázáním na tvrdou dřinu sedláků v minulosti jsme zorganizovali polní předváděčku s koňskými stroji. Hlavními body programu byla soutěžní orba koňmi, jíž se zúčastnila desítka oráčů se svými zvířaty, a také ukázky historických strojů sloužících k následnému zpracování půdy po orbě. 

Dopoledne, po slavnostním nástupu a zahájení, vydali rozhodčí oráčům povel - připravit se k vylosovaným parcelkám, a začalo se. Strniště postupně mizelo pod čerstvou rozsypávající se hlínou, a to bez burácejícího motoru a pachu nafty. Slyšet bylo pouze občasné odfrkávání koní, povely oráčů a cinkot strojů. V této disciplíně se posuzuje několik faktorů, které rozhodčí postupně hodnotí a zapisují. Po doorání poslední brázdy následovalo závěrečné posouzení, po němž byly vyhlášeny výsledky a oceněni vítězové.

Předváděčka jako u prodejce

Tak jako můžeme v dnešní době chodit na různé předváděcí polní dny všech možných výrobců, v takovém duchu, avšak poněkud historickém, se neslo odpoledne. Na čerstvě zorané půdě byla předvedena různá koňská technika. Program byl rozdělen do tří rozdílných celků. Jako první přišla na řadu příprava půdy pro setí obilovin s bránami a řezací deskou s následným zasetím koňskou secí mašinou a zaválením. Ve druhém bloku byla prezentována technika na sázení, plečkování, kopčení a vyorávání brambor. A poslední předvedená byla sklizeň s koňskou žačkou, nahrabání hrabačkou, naložení a odvoz materiálu na žebřiňáku. K vidění bylo přes 20 různých koňských strojů vyrobených před několika desetiletími, avšak stále plně funkčních.

Pestrý program pro děti i dospělé

Díky Českému svazu chovatelů haflingů se děti mohly svézt na koni. Místní myslivecký spolek si pro mládež přichystal střelbu na terč ze vzduchovky a poznávací listy. Dobrovolní hasiči zařídili, že si i ti nejmenší vyzkoušeli, jak se hasí hořící dům. Návštěvníci mohli také zhlédnout vystoupení souboru Novoveská štístka.

Prostory zpestřovala výstava moderní zemědělské techniky, ve které se po ukončení hlavního programu mohli svézt děti i dospělí. Přechodné období mezi koňmi a novodobým vybavením farem představovaly dva historické stroje, a to traktor Svoboda 12 a kombajn Massey-Ferguson.

Bohatý program ještě zpříjemnilo pěkné počasí, ale i dobré občerstvení zajištěné místní hospodou a rodinou Burešových, která zde prodávala masné výrobky z vlastní produkce.

Koňský den navštívily téměř čtyři stovky lidí. Velké díky patří všem, kteří se podíleli na přípravě programu a průběhu akce, dále také Jihomoravskému kraji, jenž jí finančně podpořil. Poděkování patří i hejtmanovi Bohumilu Šimkovi, který nad akcí převzal záštitu a poctil jí i osobní návštěvou.

Těšíme se na příští ročník, který bude zajisté ještě pestřejší.

text: Šimon Marák, předseda Klubu mladých farmářů ASZ ČR

foto: Šimon Marák, Jiří Marák, Vít Navrátil