Pozvánka na členskou schůzi

Zveme vás na řádnou členskou schůzi ČSCHH, která se uskuteční v sobotu 2. prosince 2017 od 11,00 hodin v Hostinci Pod Lípou ve Vyskytné nad Jihlavou.

Veškeré další informace a program schůze naleznete v přiložené pozvánce:
VH 2017

Těšíme se na vaši účast!

Nebude-li členská schůze usnášeníschopná, svolává předsednictvo touto pozvánkou na sobotu 2. 12. 2017 do Hostince Pod Lípou ve Vyskytné i náhradní členskou schůzi se stejným programem a začátkem  v 11,45 hodin.