Ročenka chovu haflinga 2017

Český svaz chovatelů haflingů (ČSCHH) vydal na konci loňského roku po devíti letech ročenku o plemeni hafling a jeho chovu v ČR. Publikace shrnuje zejména činnost samotného svazu a chovatelů plemene za uplynulé období od roku 2009, kdy vyšla poslední podobná ročenka - obsahuje přehled a výsledky chovatelských akcí (svody, licentace, zkoušky výkonnosti), celostátních i regionálních výstav, sportovních soutěží a účasti na mezinárodních akcích v zahraničí. Nechybí ani hodnocení vývoje v populace v české republice (početní stavy koní, podíl linií).

Ročenka je ale určena nejen stávajícím zkušeným chovatelům a členům svazu, ale také těm začínajícím nebo i jen zájemcům o chov v budoucnu. Ti se v ní dočtou například o historii chovu ve světě i v ČR a charakteristice plemene a publikace obsahuje také základní dokumenty svazu a praktické informace pro chovatele. 

Ročenka bude k dispozici na všech akcích ČSCHH a také na akcích, které pořádá nebo jichž se účastní ASCHK ČR - cena publikace je 50 Kč (pro členy ČSCHH zdarma).