Ukončení přechodného období a praktické dopady pro chovatele

Vzhledem k tomu, že podle platného Řádu plemenné knihy (ŘPK) a Šlechtitelského programu (ŠP) haflinga skončilo loňským rokem přechodné období, kdy bylo možné používat k čistokrevné plemenitbě i klisny zapsané do pomocné plemenné knihy (PPK), rozhodla se Rada plemenné knihy haflinga vydat upřesňující informace k této problematice. Věnujte proto prosím pozornost následujícímu článku, který vysvětluje praktické dopady této změny!

Dle ŘPK a ŠP je možno, letošním rokem počínaje, využívat k čistokrevné plemenitbě pouze hřebce zapsané v plemenné knize hřebců a klisny zapsané v HPK a PK. Hříbata narozená od příštího roku (tedy z letošního připouštění) klisnám zapsaným v PPK nebudou mít nárok na plemennou příslušnost k plemeni hafling.

Tato skutečnost je, kromě majitelů klisen zapsaných v PPK, důležitá zejména pro inspektory chovu koní, kteří provádí zápis hříbat a označování výžehy. Žádáme je proto, aby důkladně kontrolovali průkazy původu u matek hříbat plemene hafling, aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním kvůli chybám v zápisech a neoprávněnému označování hříbat výžehem HF.

Žádáme také majitele plemenných hřebců, aby kontrolovali průkazy původu připouštěných klisen a na tuto skutečnost majitele klisen zapsaných v PPK upozorňovali.

Možnosti pro majitele klisen zapsaných v PPK

Majitelé klisen zařazených v PPK, kteří mají zájem je nadále využívat v čistokrevném chovu, se mohou pokusit nechat své klisny přeřadit do vyššího oddílu plemenné knihy, tedy do PK.

Pokud byla důvodem k zápisu do PPK pouze nízká naměřená kohoutková výška (KVH) u svodu a jinak klisna splňuje ostatní podmínky pro zápis do PK (min. 6,1 bodu za exteriér, min. 4 generace doloženého původu, max. 1,56 % cizí krve), je možné nechat klisnu pouze přeměřit. Minimální KVH pro zápis do PK je 138 cm.

Při nesplnění podmínky počtu minimálně 4 generací doloženého původu (limitní pro zápis do PPK byly 3 generace) doporučujeme se obrátit na RPK a pokusit se nechat původ svojí klisny dohledat. Pokud se 4generační původ dohledat podaří a klisna bude zároveň splňovat ostatní podmínky pro zápis do PK, (max. 1,56 % cizí krve, min. 6,1 bodu a min. KVH 138 cm), může být na základě toho přeřazena do PK.

Jestliže klisna obdržela při svodu nedostatečnou bodovou známku za exteriér a jinak splňuje podmínky pro zápis do PK (min. 4 generace doloženého původu, min. KVH 138 cm, max. 1,56 % cizí krve) může se znovu zúčastnit svodu a zažádat o přehodnocení. Na přehodnocení má klisna nárok pouze jedenkrát za život.

Ve všech případech, prosíme, kontaktujte některého člena Rady PK pro další informace!!


Rada PK haflinga, 20. května 2019