Dvanáctou šampionkou mladých klisen hafling se stala Olivie

Pořádání jakýchkoliv akcí je v letošním roce dost nejistý podnik. Výstavu Kůň 2020 v Lysé nad Labem se však podařilo uskutečnit v podstatě ve standardním formátu a díky tomu mohl náš svaz zorganizovat už dvanáctý šampionát mladých klisen plemene hafling, který je určen pro klisny ve věku 3 – 6 let, jež absolvovaly zápis do plemenné knihy s minimálně 7,1 body. Díky vstřícnému přístupu pořadatelů výstavy se na poslední chvíli podařilo také šampionát přesunout na hlavní předvadiště, takže majitelé všech čtrnácti předvedených klisen měli velmi početné publikum.Účast koní i publika byla v letošním roce rekordní, ale jinak vše zůstalo při starém – klisny byly hodnoceny ve dvou třídách a ve finále byly pak z vybrány nejen tři nejlepší, ale také šampionka českého chovu. Komise byla opět nominována světovým svazem společně a s jejím prezidentem Lukasem Scheiberem v ní letos byl také rakouský hodnotitel Romed Posch. Výbornou atmosféru pak svým komentářem dotvořila Rafífa Hamoudová.

Amediana Obrok se stala rezervní šampionkou pro rok 2020.Jako první byla hodnocena třída pěti a šestiletých klisen, která byla velmi vyrovnaná a celková kvalita klisen byla opravdu vynikající. Komise po dlouhém rozhodování nakonec jako vítězku třídy určila šestiletou Amedianu Obrok (Walzertraum x Amadeus) manželů Sixtových, která je v optimálním typu moderního haflinga, zároveň se jedná o rámcovou klisnu a komise mimo jiné velmi ocenila krásný krk a hlavu této klisny. Druhé místo ve třídě získala Veronika Jusková díky jedné ze dvou klisen, které v Lysé předvedla – Brooklyn (Narkas x Wolfgang), rovněž tato klisna je ve velmi dobrém, spíše lehčím typu a předvedla také dobrou mechaniku pohybu. Třetí v této velice kvalitní kolekci byla pětiletá klisna Ortrud (Sternwächter x Newstyle) manželů Studničkových, která i přes svoji trochu lepší kondici, než by na výstavu musela mít, předvedla vynikající pohyb a pochválena byla také za harmonickou stavbu těla.  

Brooklyn získala celkové třetí místo.V kolekci mladších klisen bylo o vítězkách rozhodnuto o něco rychleji, ale i tato třída byla obsazena velmi kvalitními klisnami, které byly navíc perfektně připravené. O vítězce této třídy nebylo žádných pochyb a připadlo čtyřleté klisně Olivii (Avalon x Stainz) manželů Studničkových, která komisi přesvědčila perfektní stavbou těla a velmi dobrým pohybem. Jako stříbrná se v této kolekci umístila rovněž čtyřletá Hera-Helena (Wulkan x Afghan II) stejných majitelů, která byla výborně předvedena a ukázala vynikající pohyb v kroku i klusu. Na třetí místo komise zařadila teprve tříletou Americu  (Amerigo x Nordtirol) manželů Sixtových, která je zatím ve vývinu, nicméně již nyní se jedná o harmonickou klisnu s velmi pěkným pohybem a výrazem.Hera-Helena byla druhá mezi mladšími

Finálovou účast si zajistilo právě těchto šest klisen. Šampionkou mladých klisen pro letošní rok se stala klisna Olivie, která díky tomu, že byla odchována v České republice u svých aktuálních majitelů, byla zároveň vyhlášena nejlepší klisnou českého chovu. Olivie je velmi úspěšná také ve sportu, kde soutěží v drezuře a připravuje se také na účast na mezinárodních akcích, které se (doufejme) uskuteční v příštím roce – světovou výstavu a Mistrovství Evropy ve sportovních disciplínách.

Rezervní šampionkou byla vyhlášena klisna Amediana Obrok, která obhajovala prvenství na šampionátu z let 2018 a 2019. Také Amediana je již českým odchovem a pokud vše dobře půjde, i ji bychom měli vidět na mezinárodních akcích v příštím roce, ovšem pokud se týče sportu, její doménou je parkur. Třetí místo komise udělila klisně Brooklyn, která pochází z Rakouska. I tato klisna v minulosti již zaznamenala úspěch na výstavě, a to v roce 2017, kdy se v Pardubicích velmi dobře umístila mezi mladými klisnami. Brooklyn se sportovní kariérou teprve začíná, a to v drezurním obdélníku. 

Třída starších klisen pohromadě.V letošním roce jsme dvojnásob rádi, že se chovatelé a majitelé klisen rozhodli na výstavu přijet, navíc doslova z celé republiky, že své koně naprosto perfektně připravili i předvedli a věříme, že vzhledem ke stále narůstající konkurenci ani nikdo z nich nebyl zklamán, pokud nepostoupil do finále. Všechny zúčastněné klisny a jejich předvaděče pozitivně hodnotila nejen komise, ale také početné publikum v hale.

Poděkování na závěr patří jednak pořadatelům celé výstavy v čele s ASCHK ČR, které se i v nelehké době rozhodlo výstavu uspořádat, všem zúčastněným i divákům a rovněž firmě A care veterina, která již několik let podporuje akce Českého svazu chovatelů haflingů. V příštím roce se velká část energie svazu bude směřovat na účast na výše zmíněných mezinárodních akcích a podpoře všech účastníků, kterých se zejména na sportovní mistrovství chystá opravdu velký počet. Držte tedy haflingům palce a přijeďte je podpořit na výstavu a ME, které se konají shodně v Rakousku, a tedy nijak příliš daleko od českých hranic. Veškeré informace najdete průběžně na www.haflingove.cz.

Text: Veronika Jenikovská
Foto: Blanka Satranová

Kompletní fotogalerie: 
https://www.zonerama.com/BLANCHEE/Album/6594558
https://www.zonerama.com/BLANCHEE/Album/6594564