Členské příspěvky 2021

Vážení členové, dovolujeme si upozornit, že je již možné zasílat členské příspěvky na rok 2021. Výše členských příspěvků zůstává na úrovni 500,- Kč a tuto částku je možné zasílat na účet svazu: 218857226/0300 (nezapomeňte vyplnit jméno člena, za kterého je příspěvek hrazen!!!), případně složenkou typu C na adresu ČSCHH, Chrastavská 21, 190 00 Praha 9. Příspěvky je podle stanov nutné uhradit do konce února.