Představujeme soutěžní dvojice na ME 2021 - 9. díl

Každoročně je v naší výpravě alespoň jeden plemenný hřebec. Přestože připravit do tak vysoké soutěže aktivně působícího plemeníka je velmi náročné, nejinak tomu bude i v letošním roce. Ve Stadl Paura se představí dvojice

Athos a Ladislav Kmoníček – parkur starších koní

Athos je 11letý plemenný hřebec působící na připouštění stanici Čapí hnízdo, který je zároveň připravován pro parkurové skákání jezdcem Ladislavem Kmoníčkem. Výkonnost Athose je na vysoké úrovni, což dokazují výsledky z posledních let – v roce 2017 se na Mistrovství republiky v Pardubicích umístil na 5. příčce a na stejném místě o dva roky později na MČR obsadil 3. místo s jezdkyní Monikou Přibylovou. Toto umístění se této dvojici podařilo obhájit také na loňském mistrovství ve Vrchovanech.