Zimní posezení pro chovatele haflingů

Dne 26. 2. 2022 proběhlo v Loděnicích na jihu Moravy neformální setkání chovatelů koní plemene hafling. Toto setkání jsme se rozhodli uspořádat hlavně pro ty, kteří nemají příliš zkušeností s chovem a předváděním koní, ale chtěli by do budoucna být aktivnější a hledají více informací o plemeni, o tom jak jej správně předvádět nebo jaké informace hledat.


Po velmi dlouhé a složité době, tak byla chovatelům nabídnuta možnost potkat se a zjistit některé pro ně snad užitečné informace. A chovatelé této příležitosti v hojném počtu i využili. Do Loděnic se jich nakonec v sobotu odpoledne sjelo rovnou 33, a to doslova z celé republiky.

Po zahájení setkání ve 13.00 v kulturním domě, se všichni účastníci přesunuli do blízké stáje, kde proběhlo postupné předvedení a představení všech klisen v majetku rodiny Ševelových a Volkových. Na klisně Atisse bylo následně účastníkům předvedeno, jak co nejlépe upravit koně před jeho prezentací na svodu či jiné chovatelské akci. Klisna byla poté ukázkově předvedena na tvrdém povrchu, i na předváděcím trojúhelníku, kde jsme se snažili účastníkům názorně vysvětlit, jak předvést svého koně co nejlépe a čeho se naopak při předvádění vyvarovat.

Poté se program setkání přesunul opět do kulturního domu, kde byla po malém občerstvení účastníkům promítnuta prezentace s informacemi o chovu, výsledcích svodů a zkoušek výkonnosti v minulých letech a s termíny těchto akcí plánovaných na letošní rok. Následně probíhala volná diskuze, kde jsme se snažili co nejlépe odpovědět chovatelům na všechny jejich dotazy.

Doufám, že se akce všem zúčastněným líbila a chtěla bych poděkovat své rodině a Českému svazu chovatelů haflingů za pomoc a podporu, díky které mohla tato akce úspěšně proběhnout. A věřím že bude zúčastněným impulsem k jejich další chovatelské práci.

text: Radka Volková
foto: Zdeněk Tříletý

P. S. Svaz velmi děkuje pořadatelům - rodině Volkových a Ševelových, za uspořádání této úspěšné akce!