Vyhodnocení šlechtitelského programu za rok 2020

S koncem března opět zveřejňujeme zhodnocení nejen loňského roku, ale i uplynulých 14 let v chovu haflingů. Dokument obsahuje kromě slovního hodnocení také souhrnné tabulky, kde se dozvíte, jak se vyvíjí populace v ČR. 

Vyhodnocení šlechtitelského programu za roky 2008 - 2020