Jihomoravská přehlídka haflingů v Našiměřicích

V minulosti bývaly přehlídky a regionální výstavy haflingů pořádané chovateli na jižní Moravě tradicí, která se ale bohužel postupem času vytratila. V letošním roce se však podařilo na ni navázat a poslední červencovou neděli uspořádat v rámci Jihomoravské přehlídky teplokrevných koní v Našiměřicích také přehlídku koní plemene hafling. Ta proběhla zdárně především díky práci manželů Volkových a celému týmu Statku Našiměřice, jímž tímto patří dík.


Pro chovatele haflingů bylo vyhlášeno hned několik výstavních tříd tak, aby přijet a předvést svého čistokrevného haflinga mohl opravdu každý, kdo měl zájem se této akce zúčastnit.Této možnosti nakonec využili majitelé celkem čtrnácti koní, které je na tomto místě potřeba velmi pochválit za jejich zodpovědný přístup k této akci. Komise pracovala ve složení Veronika Jenikovská, Ladislav Kmoníček a Radka Volková.

01V kategorii hříbat narozených v letošním roce pod matkami byla předvedena klisnička 87/176 Demi z klisny Desideria jejímž chovatelem i majitelem je IMOBA, a.s., Praha. Druhou předváděnou byla rovněž klisnička Melody Star z klisny Moneta jejímž chovatelem je Radka Volková z Loděnic. Obě předváděné klisničky byli po plemenném hřebci liz. Sterngold, narozené téměř současně a obě byly velmi korektní, takže komise neměla při rozhodování této kategorie vůbec jednoduchou práci. Jako vítězka byla nakonec vyhodnocena klisnička Melody Star, jejíž předností byla sytější ryzá barva srsti.

V druhé, nejvíce obsazené kategorii, bylo předvedeno celkem pět tříletých a čtyřletých klisen. Všechny předváděné klisny tvořily opět pěknou a vyrovnanou kolekci a v rozhodování komise hrály roli pouze drobné detaily u jednotlivých klisen. Třetí místo nakonec získala klisna 70/818 Ema po hřebci Armin-Q, jejímž majitelem je Radovan Šurýn z Uhřic. Druhé místo obsadila klisna Fleur Lady po hřebci Almkönigmajitele Miroslava Zabloudila z Popic. První místo v této kategorii získala klisna Rosaly po hřebci Stratosmajitele Pavla Studničkyz Vrchovan, která komisi přesvědčila svojí harmonickou stavbou těla, a především prostorným a elastickým pohybem.

Další hodnocenou kategorií byli mladí koně do tří let. V této kategorii se na druhém místě umístil roční hřebeček Steffl po hřebci Stilton majitelky Zuzana Čápové z Ratenic. Na prvním místě se umístila dvouletá, na svůj věk poměrně vyspělá a velká klisna Biolina po hřebci Sonnwendstein rovněž v majetku paní Čápové.

04V poslední hodnocené kategorii se předvedli tři čtyřletí a starší koně, a to jedna klisna a dva valaši. I v této kategorii komise ocenila kondici předváděných koní, která se majitelům těchto koní daří udržovat i v jejich vyšším věku. Na třetím místě se umístil patnáctiletý valach Nicolas po hřebci Nimrod majitelky Jany Burešové z Ivanovic na Hané. Druhé místo obsadila čtrnáctiletá klisna Americana po hřebci Sterntänzer majitelky Blanky Kostkové z Němetic. V kategorii zvítězil čtyřletý valach Alpenglanz po hřebci Amaranth v majetku manželů Romana a Blanky Kostkových z Němetic, který měl oproti svým soupeřům výhodu ve svém mládí.Závěrem bychom chtěli všem zúčastněným chovatelům a majitelům poděkovat za jejich účast na této akci. Velmi nás potěšila kvalita a příprava všech předváděných koní. Ve všech ohledech bylo na této akci patrné velké zlepšení oproti minulým letům, což je jistě tou nejlepší vizitkou každého ze zúčastněných. Stejně tak patří velký dík i manželům Novákovým a jejich týmu ze statku Našiměřice, kteří se velmi dobře postarali o hladký průběh celé akce, krásné trofeje i věcné ceny a zajištění příjemného komfortu pro koně i jejich majitele.  Doufáme, že se tato akce pořádaná na jižní Moravě stane do budoucna opět tradicí a příští rok se v Našiměřicích opět sejdeme v podobném termínu a třeba i v hojnější počtu.       

Český svaz chovatelů haflinga

Foto: Martina Kůstková